Konsult

Alexandra Björnham

 

Alexandra Björnham är en projektledare med 20 år inom IT-branschen. Hon har lång erfarenhet av gamifierade läromedel och upplevelsebaserade event och projekt.


2019-2020 – Projektledning av ett stort samverkansprojekt mellan universitet, kommun och landsting för att skapa ett Virtual Reality-hjälpmedel för unga med autism.

2020 – Gästföreläsare i Projektledning på Futuregames

2020-2021 – Projektledning av de interaktiva utställningarna på Curiosum Science Center

2021 – Undervisning i Programmering på Iris YH

2021 – Pågående Besöksmålsansvarig på Curiosum Science Center

2023 – Pågående Föreläsare i Projektledning på Futuregames